EPA ต้องการทำให้การสลายสารเคมีที่เป็นพิษจากโรงไฟฟ้าทำได้ยากขึ้น

มาตรฐานมลพิษที่เป็นพิษช่วยชีวิตผู้คนได้มากถึง 17,000 คนต่อปี แต่ EPA ต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผลประโยชน์จากกฎระเบียบเหล่านี้ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะถูกยกเลิก Umair Irfan เป็นนักข่าวของ Vox ที่เขียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โควิด-19 และนโยบายด้านพลังงาน Irfan ยังเป็นผู้สนับสนุนรายการวิทยุ Science Friday เป็นประจำ ก่อนร่วมงานกับ Vox เขาเป็นนักข่าวของ ClimateWire...